Herba Plus Norska örtpreparat balanserade efter kinesisk filosofi 

-Rena din kropp med en grundrening.