Norska örtpreparat balanserade efter kinesisk filosofi 

-Så gott som alla hälsoproblem bör inledas med en grundrening av kroppen. 

 

Den görs i tre steg 

1. -Rening av tarmen. En mycket viktig del i god hälsa är att ha en ren tarm.

     Lösa upp slaggämnen, eliminera inflammationer, stärka tarmslemhinnan 

     och smörja tarmen. 

    -Rening av njurar, urinvägar, urinblåsa. 

    -Rensa blod och eliminera inflammationer ur muskler och leder. 

2. -Rensa och avgifta levern, förbättra leverfunktionen och förnya 

     skadade leverceller. 

3. -Rensa ut tungmetaller, lösa upp förkalkningar, få en bra syra- och 

     basbalans. 

     Viktigt att ha fullföljt de två första stegen innan tungmetaller

     som bly, aluminium och kvicksilver ska lösas upp och drivas

     ut ur kroppen. 

    

En kartong grundrening kostar 1300:- 

Konsultation innan, och uppföljning under reningens gång ingår.